2015. december 26., szombat

Páter Lucas emlékei - 0 Előhang


   Xavér, a takarító testvér, a háború után, mikor a hatalom parancsára kirámolták a Püspöki Palotát, talált egy irattekercset az egyik polc alatt. Felvette, forgatta, nézegette. Volt rajta kívül valami írás, de ő csak takarítani, sepregetni tudott, olvasni nem. Erős zsinórral át is volt kötve, s szép viaszpecsét fityegett a zsinór végén. Gondolta munkája végeztével odaadja a rendfőnökének, s ő majd utána küldi a többi íratnak, addig is becsúsztatta reverendája zsebébe. Később aztán megfeledkezett róla, mint általában mindenről, s csak tova szombaton, amikor mosásba adják a köntösüket, talált rá újból a reverenda zsebében. Futott is lóhalálában a rendfőnökhöz, Pelbárt atyához, nehogy megint elfelejtse a tekercset átadni. Kicsit tartott tőle, hogy összeszidják, de az atya kegyesen fogadta.
- Lássam, testvérem, mit hoztál?
- Va … valami í … írat. A polc a … a … alatt volt.
- Jól van! Nagyon jó, hogy elhoztad.
- Mi … mi van be .. benne?
- Na, nézd csak, egy régi írás! – kiáltott fel, ahogy a zsinórt lebontva belenézett a fóliánsokba. - Most menj – szólott Xavér testvérhez –, és hívd ide Litterát atyát, olvassa el, mit írnak itt.
  Jött is hamarosan Litterát atya. Ezt a nevet azért kapta, mert különösen vonzódott a különféle iratokhoz. Régi család sarjaként a hagyományok szigorú betartásával került a rendbe. Évszázadok óta minden emberöltő adott egy fiút az egyháznak, akik a maguk módján, csöndesen támogatták a családot a mindennapok viharaiban.
- Kérlek, nézd meg ezeket a fóliánsokat – kezdte Pelbárt atya – és fordítsd le mai nyelvre az itt leírtakat.
- Atyám, nem kell ezt lefordítani. Ékes magyar nyelven íródott, bár kissé régies szóhasználattal. Csak a betűket kell átírnom a ma használatos abc szerint. Ha most nekifogok, vecsernye utánra készen is leszek vele.
  Íme, az eredmény: tizenegy fóliáns teleírva szép gyöngybetűkkel, Litterát Dénes atya átiratával olvashatóvá téve: - Vétkeztem, atyám, - Fra insolitus, - Nem alamizsna, - Húsvét közeledtén, - Útra kelünk, - Levél jött Gregor atyától, - Újból az univerzitás falai között, - Válaszlevél Gregor atyának, - Gregor atya második levele, - De pauperibus scholaribus, - Rebelliók és egyéb bajok. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése