2014. december 30., kedd

Abbizától csutkóig

 - avagy szemelvények morzsák otthoni beszélgetésekből, s melyek hiányoznak a Sántha Attila áltat szerkesztett Székely szótárból (Havas kiadó 2004).
A gyűjtésben nagy segítséget kaptam Lengyel József székelyudvarhelyi hazámfiától. Ez úton is köszönöm neki.
A záró jelbe tett helyiségek csak azt jelölik, hogy én hol hallottam meg legelőször a kifejezést.
A rövidítések a következő helyiségeket jelentik:
U= Székelyudvarhely
ESZ= Erdőszentgyörgy
Mvh = Marosvásárhely
T.Á. = Tamási Áron

Abbiza - bizony (ESZ).

Ablak talpa – ablakpárkány. Felállott az ablak talpára. (U)
Add vissza a buba rongyot! = a barátság, ha megszakad, összevesznek. (U).
Állás – állványzat. A kőműves nem hagyja ott az állását, mert leesett a komája az állásról. (ESZ)
Alma darab - aszalt alma (Somostelke).
Asztalfia - asztalfiók (U)
Bács - juhász (ESZ)
Behányja a juhokat – betereli a juhokat a gazda udvarába, - Leesett az első hó, a major behányja a juhokat. (ESZ)
Bélükken – bemegy, benéz  (T.Á.)
Betapaszt – betöm, beragaszt (betapasztom a szádat = elhallgatatlak) (U)
Biggyed – lóg, csüng (T.Á)
Bogra fut – összecsomózódik, rosszul jár (átv.) (ESZ)
Bolován kő - nagy kerek kő, útburkoló kő. (ESZ)
Bitang -hideg telünk volt. (ESZ)
Bőcsködik = hágyárszkodik = nagyokat mond (U).
Bakota - dadogós (Gagy).
Boronaház - rönkfából készített ház.
Borozda – barázda. Mózsi te a szélső borozdába állj bé! (ESZ.)
Burustyán - Kinyílott a burustyán a kert (kerítés) megett.(Nyárádmagyarós)
Buszulja - Nálunk a csuri verebet senki sem buszulja. (Zetelaka)
Cirkula – körfűrész (ESZ)
Csáléra áll a kalapod, konyé! - Ferdén áll a fején a kalap(ESZ) 
Csamiga – csemege, édesség (T.Á.)
Csángál - csenget (Apáca).
Csármál - lármázik (U)
Cserszeg – serceg (a sülő hús) (U)
Csetina - fenyőcsap, fenyőág (Palotailva)
Csiha - felelőtlen, könnyelmű (Mvh)
Csinálja az eszit. Ne csináld az eszedet! = Ne tettesd magad. (U).
 Csitkó - csikó  A csitkónak kimarjult a lába, leszökött a grádicson. (Mvh)
Csökött - fejletlen (ESZ).
Csuhé – háncs Törökbúza csuhéból készítettünk bubákat. (U)
Csuri veréb – csupasz verébfióka (U)
Csutkó – kivágott fa törzsmaradványa, tuskó (U)

2014. december 14., vasárnap

Luca napja
December 13 Luca napja. Ezt tudjuk, de az vajon igen-e, hogy ki is volt Szent Lúcia, azaz Luca?
A legenda szerint Lúcia előkelő siracusai családból származott. Amikor édesanyja súlyos beteg lett, elzarándokolt vele Szent Ágota sírjához Cataniába, hogy gyógyulásért fohászkodjanak. Édesanyja gyógyulása után Lúcia álmában megjelent Szent Ágota, aki húgának nevezte őt, s elmondta neki, hogy saját hitével is meg tudta volna gyógyítani anyját, és megígérte Lúciának, hogy szüzessége és szeretete jutalmaként Isten nagy dicsőségben fogja részesíteni Siracusa városát, hasonlóan, mint ahogy Catania városa is dicsőséget szerzett Ágota vértanúsága által. Lúcia kérésére anyja ígéretet tett, hogy nem fogják őt férjhez adni, s a hozomány fölött tetszése szerint rendelkezhet. Lúcia e vagyont a szegényekre fordította, amit vőlegénye rossz szemmel nézett. Amikor pedig a férfi ráébredt, hogy elesett a házasságtól és a hozománytól, bosszúból, kereszténység vádjával bíróság elé hurcolta Lúciát. A bíró először arra utasította a leányt, hogy mutasson be áldozatot a pogány isteneknek, de ő ezt megtagadta. Ezután nyilvánosházban akarta küldeni leányt, de a Szentlélek olyan nehézzé tette a testét, hogy nem tudták elmozdítani helyéről. Végül kegyetlen kínzások után a bíró halálra ítélte. Miután a torkába kardot döftek, nem halt meg azonnal, hanem még tanította a népet, s csak akkor lehelte ki lelkét, miután egy paptól megkapta az utolsó kenetet.
A közkedvelt szent volt a középkorban, védőszentje a szembetegségben szenvedőknek és vakoknak (mivel a Lúcia név a lux = fény szóból származik), a bűnbánó utcanőknek, valamint a hegyes szerszámokkal dolgozóknak (földművesek, kézművesek, varrónők, párnakészítők, nyergesek).
Ünnepe dátumából kiindulva -- a Gergely-féle naptárreformig, 1582-ig ugyanis december 13. volt az év legrövidebb napja, a tél közepének tekintették, továbbá munkaszünetes törvénynap volt -- a nép gazdag szokáskoszorúval vette körül, amelyben néha egymásnak ellentmondó és pogány elemek is föltűntek. Így lett Lúcia napja a jövendölések napjává, amelyen az időjárásra, a vetésre, a baromfira, sőt az egyéni sorsra vonatkozó jövendölések is történtek. Mindezekben Lúcia személye néha fényhozó, néha kísértet alakjában szerepel.
Siracusában legutóbb ásatásokat folytattak, és bizonyítékok kerültek napfényre Lúcia személye és vértanúsága mellett.