2015. január 8., csütörtök

Nagygádzsó és Zsummogás  - avagy szemelvények, morzsák otthoni beszélgetésekből, amelyek hiányoznak a Sántha Attila áltat szerkesztett Székely szótárból (Havas kiadó 2004).

- folytatás

Nagygádzsó - Egy nagygádzsó ez a Jani. (= módos gazda) (ESZ)
Nagyidő – vihar. Siessünk, jő a nagyidő = vihar közeledik (Mvh).
Ne hogy kifogyjunk belőle! - meg ne haljon! (ESZ)
Nem jő, hogy megnézzem (ESZ). – Nincs kedvem hozzá.
Nem múlta idejét. - Még nem késő. (ESZ)
Nyesi a húst - vágja, szeleteli (Parajd)
Nyuszólány - koszorús lány. (Hármasfalu)
Papokkal (tartó oszlop) támasztották meg a tetőt, le ne rogyjon. (ESZ.)
Pirkál – írogat. Láttam, hogy valamit pirkáltál, s osztán bétetted a kovertába. (U)
Pupojázott - Tegyél bele egy pupojázott kanállal (ESZ).
Platni - alátét (Mvh).
Prizsma - sóder. (Mvh)
Picke - bige (Mvh)
Patkántúrás - vakondtúrás (ESZ)
Plecsni - érem, kitüntetés. (Mvh)
Pátyol, pátyolgat = ápol, gondoskodik (ESZ).
Pópijomfa – nyárfa (B)
Ráta – részlet (rátákban közeledett) (TÁ)
Rend (a lekaszált szénáé) - A rendet el kell rázni, hogy a széna jobban száradjon (ESZ)
Révézeteskedik - rémüldözik (U)
Rizámodott (U.) - jedtét vette = megijedt (ESZ.)
Sarjú – másodkaszálású fű (ESZ)
Sasfa - gerenda (ESZ).
Serény - ügyes (ESZ)
Sudár - magas - karcsú, (U)
Suhutt – sehol (B)
Surja - elvadult facsemeték.
Suttyó legénke korom óta nem jártam Gyergyóban (U.)
Nem szabadott. - Nem volt szabad. (U)
Süllög - duzzog, hallgat (Farkaslaka) – Tamási Á.: Hazai tükör „Haza is érkeztünk szerencsésen, de otthon is hiába vártam, szólana, mert estve s az elkövetkező napok alatt is makacsul süllögött.”
Szekér esztendeje nem láttalak! (ESZ)
Szénacsinálás ideje van, a sarjút es le kell vágni, elrázni a rendet s felrakni fiókokba, legyen meg télire a kóst. (U.)
Szakszinál - fölöslegesen tesz-vesz (U).
Szénacsinálás ideje van, a sarjút es le kell vágni, elrázni a rendet s felrakni fiókokba, legyen meg télire a kóst. (U.)
Szilke – cserépfazék. Az esztenán a bács friss zsendicével kínált egy szilkéből. (ESZ.)
Szinarendjében (cinarendjében?) - szép sorjában (U)
Szíp, megszíp – sziszegve megcsíp a lúd (U)
Szikra – kicsi, kevés. Egy szikrát sem – egy csöppet sem (ESZ)
Ne szpovedálj annyit! – ne beszélj olyan sokat!(ESZ)
Kinek a lányát tartja Jani? – Kit vett feleségül? (ESZ)
Tipodni – taposni („s akkor ő reám, s tipodni kezdett”) (TÁ)
Tisztára - rendesen, igazából (ESZ)
Tönkő – tuskó (ESZ)
Ülj le magadnak – húzd meg magad (U)
Ülj veszteg - Ne izegj-mozogj, ülj nyugton. (ESZ).
Vackor, vadvackor - vadkörte (ESZ).
(A) verőce kapu mellett is állott egy kemény sasfa. (ESZ)
Vegyegni – ködös időben, erdőben tévelyegni (TÁ.)
villáncsolt – erősen fénylett (ESZ)
Olyan hosszú, hogy visszakoncsorodik a vége.(Mvh)
Zakata - rendetlenség (U)
Zakuszka - zöldség krém – erdélyi étel.
Zákányos - részeg, vagy részeg ember módjára viselkedik (Csíkszereda)
zsendej (U.) – zsindely. Hozhatod a karcost, felraktuk a zsendejt… (U.)
Zsendicével kínált egy szilkéből. (ESZ.)
Ne zsinatoljatok annyit! (U.)
Zsummogás – motyogás, pusmogás (B)
-.-
A rövidítések a következő helyiségeket, forrásokat jelentik:
U= Székelyudvarhely
ESZ= Erdőszentgyörgy
B = Bözöd
Mvh = Marosvásárhely
TÁ. = Tamási Áron

2015. január 5., hétfő

Kabanától mokányig 
- avagy szemelvények, morzsák otthoni beszélgetésekből, amelyek hiányoznak a Sántha Attila áltat szerkesztett Székely szótárból (Havas kiadó 2004).

- folytatás

Kabana - menedékház (Mvh).
Karcos – forrásban levő must (ESZ)
Karéj – szelet (kenyér) (Mvh)
Karistol - összekarcol. (U)
Kárpálodik – zsörtölődik, veszekedik (B)
Kászu - gyümölcsszedő fakéreg-edény (T.Á.)
Katlanérozz - belekever, belepiszkál valamibe, keverget a tálban, fazékban. Ne katlanérozz!  (U)
Kitelik az idejéből (ESZ) - Ráér.
Kiputtyogtat - Gyere, segíts kiputtyogtatni (kimagozni) a szilvát. (ESZ)
Kirámolták az éjjel a szomszéd házat. (U)
Kialudta a fődből a pityókát - sokáig aludt (ESZ)
Kibogozni valamit – kideríteni valamit (ESZ)
Kiviselte magát - Jól kiviselte magát.(ESZ) = szégyellni való, kifogásolt viselkedésű.
Kóst - takarmány (ESZ).
Kócs - kulcs - A kócs az asztalfiában van.(Makkfalva)
kompona – egy adag (TÁ), tulajdonképpen akasztós mérleg, melyet a juhászok használnak a túró mérésére, más adatok szerint 32 font súlynyi mennyiség
Kontyoló pálinka - Reggel megittuk a kontyoló pálinkát, jóféle fenyővizet, osztán ordát, túrót faltunk.(ESZ)
Kónyé – Koma (ESZ)
Koslat – követ, jár utána. Egész nap utánam koslatott. (ESZ)
Kosztos csésze - ételhordó (ESZ).
Kukkra áll – Égnek áll. Tisztára kukkra áll a hajad. (U)
Közlekedik - Hajaj, már rég nem közlekedtünk a férjemmel.(ESZ)
Kürüpöl - győzködik (rábeszél) (U).

Ladál - Ne ladálj félre! = Ne beszélj mellé! (ESZ).
Lehuppan - Gyenge a kicsi réce, mind lehuppan a földre. (U.)
Lebútt - A gyermek lebútt, s elaludt. (Mvh)
Leguvadt - Úgy leégett a napon, hogy mind leguvadt a bőre (ESZ)
Lesírült a bőr a karomról = lehámlott (U).
Lefejteni - Ha megszállt, le kell fejteni a bort. (ESZ)
Lésza - vesszőből font kerítés, vagy gyümölcsaszaló tálca (ESZ)
Lévendő - Vejemre lévendő (Gyergyó)
Mátyikál - Ne mátyikálj bele az ételbe. (U)
Málnászni - Málnát szedni (Nagygalambfalva)
Megeredt a dugvány - megfogant (ESZ).
Megrökönyödik - meglepődik (ESZ)
Megpimpósodott a bor…(U.)
Messzünett – messziről (B)
Mezgés - kapatos, spicces (Háromszék) Mezgés volt, ha ugyan nem ittas (Tamási Áron)
Miesnap – hétköznap, munkanap (U)
Miestnapi gúnya - hétköznapi viselet (Székelykeresztúr).
Missz –pillanatnyi idő - Egy miszre csönd lött. (Mvh)
Mokány - erős, keménykötésű (ESZ).

-.-
Megjegyzés: A záró jelbe tett helyiségek csak azt jelölik, hogy én hol hallottam meg legelőször a kifejezést.
A rövidítések a következőket jelentik:
U= Székelyudvarhely
ESZ= Erdőszentgyörgy
Mvh = Marosvásárhely
T.Á. = Tamási Áron

2015. január 2., péntek

Ázaléktól kabaláig

- avagy szemelvények, morzsák otthoni beszélgetésekből, amelyek hiányoznak a Sántha Attila áltat szerkesztett Székely szótárból (Havas kiadó 2004).

Folytatás


Disznó ázalék - hurka, kolbász. (Mvh)
Durc - A friss kenyérnek a  durcát, meg a karéját szeretem. (U)
Dürücköl - dögönyöz (ESZ).
Egyelni – ritkítani a palántákat (ESZ)
Elcsászkál - eltekereg (U.)
Elbogározik - világgá fut. Például a tehén (U)
Elcsángál - messzire költözik (U.)
Elkaparássza - Valaki már elkaparászta előlem (elvette, elszedte). (U)
Elkertel - elkerít, körbekerít (ESZ)
Elszövődik a nap - alkonyodik. (Székelykeresztúr)
Eltömeszel - eldug, eltöm (ESZ)
Erdőlni mentünk. - Fát vágni mentünk az erdőbe. (ESZ)
Eresztett puliszka  - lágy puliszka (U)
Facsarodik belőle - „olyan püspök facsarodott belőle, amilyen nemigen volt sem azelőtt, sem azután.” Nyírő József: Úz Bence)
Fancsali képet vág, akinek valami nem tetszik, (Mvh)
Fenyővíz - Fenyőbojtból erjesztett, főzött pálinka
Fúrton furt révézeteskedik.  -  folyton aggodalmaskodik. (U)
Fenyőbojt - fenyőrügy (Varság)
Fiatal még az idő - korán van. (ESZ)
Fű sem terem - Ahova én odacsapok, ott fű sem terem többé! (U.)
Gangos – büszke, rátarti, kekk (U)
Gátter (keretes fűrész), meg cirkula (körfűrész) is volt a faluban. (ESZ)
Gebbed - Ha bele gebbedek is megcsinálom.(ESZ)
Gúvad - Úgy nézett, hogy gúvadt ki a szeme (ESZ).
Gulí - Megyünk gulít (takarmány karalábé) egyelni.(ESZ)
Gürüzdöl – Kapar, dörzsöl (U)
Güzü - zűrzavaros (U).
Gyűjt a házhoz - tréfás megjegyzés arra, ha valaki véletlenül valamit elvesz. (U)
Hargasmagú – Besztercei szilva. A jó szilvaíz hargasmagú szilvából készül. (U)
Hengerit - Arrább hengerit = gurít (Balavásár).
Hesz-bosz - nyugtalan, ideges.  (U)
Hévizálgattunk a tűz mellett – melegedtünk a tűz mellett (Nyírő József)
Hínyár - bőnye. Mámám most nyesi a húst, a hínyárt már mind leszedte. (Parajd)
Iparos – Mondja az iparos, ne vedd fel azt a hocókát (felsőruha) .(U)

Jegycsípő - jegykezelő (ESZ).

Jődögél - jövöget (Nagygalambfalva).
Jóvászodik - Nem nagyon jóvászodik (gyógyul, javul) ez a gyermek. (U)
Jövés – vadhajtás (növény)(ESZ)
Kabala – kétágú fa, melyre feltéve vontatják az ekét (U) /más vidéken gólya a neve/

-.-
Megjegyzés: A záró jelbe tett helyiségek csak azt jelölik, hogy én hol hallottam meg legelőször a kifejezést.
A rövidítések a következőket jelentik:
U= Székelyudvarhely
ESZ= Erdőszentgyörgy
Mvh = Marosvásárhely
T.Á. = Tamási Áron