2015. január 8., csütörtök

Nagygádzsó és Zsummogás  - avagy szemelvények, morzsák otthoni beszélgetésekből, amelyek hiányoznak a Sántha Attila áltat szerkesztett Székely szótárból (Havas kiadó 2004).

- folytatás

Nagygádzsó - Egy nagygádzsó ez a Jani. (= módos gazda) (ESZ)
Nagyidő – vihar. Siessünk, jő a nagyidő = vihar közeledik (Mvh).
Ne hogy kifogyjunk belőle! - meg ne haljon! (ESZ)
Nem jő, hogy megnézzem (ESZ). – Nincs kedvem hozzá.
Nem múlta idejét. - Még nem késő. (ESZ)
Nyesi a húst - vágja, szeleteli (Parajd)
Nyuszólány - koszorús lány. (Hármasfalu)
Papokkal (tartó oszlop) támasztották meg a tetőt, le ne rogyjon. (ESZ.)
Pirkál – írogat. Láttam, hogy valamit pirkáltál, s osztán bétetted a kovertába. (U)
Pupojázott - Tegyél bele egy pupojázott kanállal (ESZ).
Platni - alátét (Mvh).
Prizsma - sóder. (Mvh)
Picke - bige (Mvh)
Patkántúrás - vakondtúrás (ESZ)
Plecsni - érem, kitüntetés. (Mvh)
Pátyol, pátyolgat = ápol, gondoskodik (ESZ).
Pópijomfa – nyárfa (B)
Ráta – részlet (rátákban közeledett) (TÁ)
Rend (a lekaszált szénáé) - A rendet el kell rázni, hogy a széna jobban száradjon (ESZ)
Révézeteskedik - rémüldözik (U)
Rizámodott (U.) - jedtét vette = megijedt (ESZ.)
Sarjú – másodkaszálású fű (ESZ)
Sasfa - gerenda (ESZ).
Serény - ügyes (ESZ)
Sudár - magas - karcsú, (U)
Suhutt – sehol (B)
Surja - elvadult facsemeték.
Suttyó legénke korom óta nem jártam Gyergyóban (U.)
Nem szabadott. - Nem volt szabad. (U)
Süllög - duzzog, hallgat (Farkaslaka) – Tamási Á.: Hazai tükör „Haza is érkeztünk szerencsésen, de otthon is hiába vártam, szólana, mert estve s az elkövetkező napok alatt is makacsul süllögött.”
Szekér esztendeje nem láttalak! (ESZ)
Szénacsinálás ideje van, a sarjút es le kell vágni, elrázni a rendet s felrakni fiókokba, legyen meg télire a kóst. (U.)
Szakszinál - fölöslegesen tesz-vesz (U).
Szénacsinálás ideje van, a sarjút es le kell vágni, elrázni a rendet s felrakni fiókokba, legyen meg télire a kóst. (U.)
Szilke – cserépfazék. Az esztenán a bács friss zsendicével kínált egy szilkéből. (ESZ.)
Szinarendjében (cinarendjében?) - szép sorjában (U)
Szíp, megszíp – sziszegve megcsíp a lúd (U)
Szikra – kicsi, kevés. Egy szikrát sem – egy csöppet sem (ESZ)
Ne szpovedálj annyit! – ne beszélj olyan sokat!(ESZ)
Kinek a lányát tartja Jani? – Kit vett feleségül? (ESZ)
Tipodni – taposni („s akkor ő reám, s tipodni kezdett”) (TÁ)
Tisztára - rendesen, igazából (ESZ)
Tönkő – tuskó (ESZ)
Ülj le magadnak – húzd meg magad (U)
Ülj veszteg - Ne izegj-mozogj, ülj nyugton. (ESZ).
Vackor, vadvackor - vadkörte (ESZ).
(A) verőce kapu mellett is állott egy kemény sasfa. (ESZ)
Vegyegni – ködös időben, erdőben tévelyegni (TÁ.)
villáncsolt – erősen fénylett (ESZ)
Olyan hosszú, hogy visszakoncsorodik a vége.(Mvh)
Zakata - rendetlenség (U)
Zakuszka - zöldség krém – erdélyi étel.
Zákányos - részeg, vagy részeg ember módjára viselkedik (Csíkszereda)
zsendej (U.) – zsindely. Hozhatod a karcost, felraktuk a zsendejt… (U.)
Zsendicével kínált egy szilkéből. (ESZ.)
Ne zsinatoljatok annyit! (U.)
Zsummogás – motyogás, pusmogás (B)
-.-
A rövidítések a következő helyiségeket, forrásokat jelentik:
U= Székelyudvarhely
ESZ= Erdőszentgyörgy
B = Bözöd
Mvh = Marosvásárhely
TÁ. = Tamási Áron

1 megjegyzés: