2015. január 2., péntek

Ázaléktól kabaláig

- avagy szemelvények, morzsák otthoni beszélgetésekből, amelyek hiányoznak a Sántha Attila áltat szerkesztett Székely szótárból (Havas kiadó 2004).

Folytatás


Disznó ázalék - hurka, kolbász. (Mvh)
Durc - A friss kenyérnek a  durcát, meg a karéját szeretem. (U)
Dürücköl - dögönyöz (ESZ).
Egyelni – ritkítani a palántákat (ESZ)
Elcsászkál - eltekereg (U.)
Elbogározik - világgá fut. Például a tehén (U)
Elcsángál - messzire költözik (U.)
Elkaparássza - Valaki már elkaparászta előlem (elvette, elszedte). (U)
Elkertel - elkerít, körbekerít (ESZ)
Elszövődik a nap - alkonyodik. (Székelykeresztúr)
Eltömeszel - eldug, eltöm (ESZ)
Erdőlni mentünk. - Fát vágni mentünk az erdőbe. (ESZ)
Eresztett puliszka  - lágy puliszka (U)
Facsarodik belőle - „olyan püspök facsarodott belőle, amilyen nemigen volt sem azelőtt, sem azután.” Nyírő József: Úz Bence)
Fancsali képet vág, akinek valami nem tetszik, (Mvh)
Fenyővíz - Fenyőbojtból erjesztett, főzött pálinka
Fúrton furt révézeteskedik.  -  folyton aggodalmaskodik. (U)
Fenyőbojt - fenyőrügy (Varság)
Fiatal még az idő - korán van. (ESZ)
Fű sem terem - Ahova én odacsapok, ott fű sem terem többé! (U.)
Gangos – büszke, rátarti, kekk (U)
Gátter (keretes fűrész), meg cirkula (körfűrész) is volt a faluban. (ESZ)
Gebbed - Ha bele gebbedek is megcsinálom.(ESZ)
Gúvad - Úgy nézett, hogy gúvadt ki a szeme (ESZ).
Gulí - Megyünk gulít (takarmány karalábé) egyelni.(ESZ)
Gürüzdöl – Kapar, dörzsöl (U)
Güzü - zűrzavaros (U).
Gyűjt a házhoz - tréfás megjegyzés arra, ha valaki véletlenül valamit elvesz. (U)
Hargasmagú – Besztercei szilva. A jó szilvaíz hargasmagú szilvából készül. (U)
Hengerit - Arrább hengerit = gurít (Balavásár).
Hesz-bosz - nyugtalan, ideges.  (U)
Hévizálgattunk a tűz mellett – melegedtünk a tűz mellett (Nyírő József)
Hínyár - bőnye. Mámám most nyesi a húst, a hínyárt már mind leszedte. (Parajd)
Iparos – Mondja az iparos, ne vedd fel azt a hocókát (felsőruha) .(U)

Jegycsípő - jegykezelő (ESZ).

Jődögél - jövöget (Nagygalambfalva).
Jóvászodik - Nem nagyon jóvászodik (gyógyul, javul) ez a gyermek. (U)
Jövés – vadhajtás (növény)(ESZ)
Kabala – kétágú fa, melyre feltéve vontatják az ekét (U) /más vidéken gólya a neve/

-.-
Megjegyzés: A záró jelbe tett helyiségek csak azt jelölik, hogy én hol hallottam meg legelőször a kifejezést.
A rövidítések a következőket jelentik:
U= Székelyudvarhely
ESZ= Erdőszentgyörgy
Mvh = Marosvásárhely
T.Á. = Tamási Áron

1 megjegyzés: