2014. december 30., kedd

Abbizától csutkóig

 - avagy szemelvények morzsák otthoni beszélgetésekből, s melyek hiányoznak a Sántha Attila áltat szerkesztett Székely szótárból (Havas kiadó 2004).
A gyűjtésben nagy segítséget kaptam Lengyel József székelyudvarhelyi hazámfiától. Ez úton is köszönöm neki.
A záró jelbe tett helyiségek csak azt jelölik, hogy én hol hallottam meg legelőször a kifejezést.
A rövidítések a következő helyiségeket jelentik:
U= Székelyudvarhely
ESZ= Erdőszentgyörgy
Mvh = Marosvásárhely
T.Á. = Tamási Áron

Abbiza - bizony (ESZ).

Ablak talpa – ablakpárkány. Felállott az ablak talpára. (U)
Add vissza a buba rongyot! = a barátság, ha megszakad, összevesznek. (U).
Állás – állványzat. A kőműves nem hagyja ott az állását, mert leesett a komája az állásról. (ESZ)
Alma darab - aszalt alma (Somostelke).
Asztalfia - asztalfiók (U)
Bács - juhász (ESZ)
Behányja a juhokat – betereli a juhokat a gazda udvarába, - Leesett az első hó, a major behányja a juhokat. (ESZ)
Bélükken – bemegy, benéz  (T.Á.)
Betapaszt – betöm, beragaszt (betapasztom a szádat = elhallgatatlak) (U)
Biggyed – lóg, csüng (T.Á)
Bogra fut – összecsomózódik, rosszul jár (átv.) (ESZ)
Bolován kő - nagy kerek kő, útburkoló kő. (ESZ)
Bitang -hideg telünk volt. (ESZ)
Bőcsködik = hágyárszkodik = nagyokat mond (U).
Bakota - dadogós (Gagy).
Boronaház - rönkfából készített ház.
Borozda – barázda. Mózsi te a szélső borozdába állj bé! (ESZ.)
Burustyán - Kinyílott a burustyán a kert (kerítés) megett.(Nyárádmagyarós)
Buszulja - Nálunk a csuri verebet senki sem buszulja. (Zetelaka)
Cirkula – körfűrész (ESZ)
Csáléra áll a kalapod, konyé! - Ferdén áll a fején a kalap(ESZ) 
Csamiga – csemege, édesség (T.Á.)
Csángál - csenget (Apáca).
Csármál - lármázik (U)
Cserszeg – serceg (a sülő hús) (U)
Csetina - fenyőcsap, fenyőág (Palotailva)
Csiha - felelőtlen, könnyelmű (Mvh)
Csinálja az eszit. Ne csináld az eszedet! = Ne tettesd magad. (U).
 Csitkó - csikó  A csitkónak kimarjult a lába, leszökött a grádicson. (Mvh)
Csökött - fejletlen (ESZ).
Csuhé – háncs Törökbúza csuhéból készítettünk bubákat. (U)
Csuri veréb – csupasz verébfióka (U)
Csutkó – kivágott fa törzsmaradványa, tuskó (U)

1 megjegyzés: